Byggnation av
Klassisk Gärdsgård

Vi bygger klassisk gärdsgård enligt gammal tradition.

Jämtgård byggd av utvalda stammar av senvuxen gran hämtat ur skogarna i Jämtlands län.
Ett kvalitativt material för att utföra ett klassiskt hantverk baserat på en drygt, hundraårig tradition.

Vi reser en klassisk gärdsgård, ”Jämtgård” byggd av utvalda stammar av senvuxen gran med en ålder från 75-90 år hämtat ur skogarna i Jämtlands län. Ett kvalitativt material för att utföra ett klassiskt hantverk baserat på en drygt, hundra årig tradition. Vår prisbild är baserad på tillgång av vårt val av råvara – undertryckt gran som blir alltmer sällsynt.

”Stör” är det som sätts i marken. ”Slana” är det som läggs vågrätt och som bygger upp gärdsgården. ”Vidja” är det som används för att binda ihop stör med slana. Det knyts generellt tre st. vidjor på varje störpar.

Det som är primärt i vårt val av att använda senvuxen gran är att råvaran innehåller rikligt med kåda och harts som ger ett naturligt skydd i stammarna. I senvuxen gran går det generellt inte att se eller räkna
årsringar utan en lupp. De sitter för tätt. Det är en kvalitetsstämpel. Det är enligt vårt förmenande en viktig förutsättning för att bygga en kvalitativ och hållbar klassisk gärdsgård.

Vi utför

  • Byggnation av gärdsgård
  • Renovering av gärdsgårdar
  • Efterbesiktning

Stör. Slana. Vidja.

Se när vi bygger gärdsgård.

Kontakta oss för offert!

Vi är aktiva i följande områden

 

Klassisk Gärdsgård

Häckar, Buskar och Fruktträd

Stockholms län/Mälardalen, Södermanlands-, Östergötlands-, Västmanlands-, Upplands-, och Jämtlands län

ett företag. två branscher. inga konstigheter.