Om oss

Mitt namn är Lars Falk. Jag har mitt ursprung från Jämtland och har växt upp i Stockholm och Jämtland.

Jag driver Trädgård- och Gärdsgårds Entreprenad sedan många tillbaka. Vi är specialiserade på att klippa/beskära häckar, buskar, fruktträd och ”stänga” klassiska gärdsgårdar. Vi är verksamma i fyra län.

Idag har jag fem professionella medarbetare som samtliga är erfarna och specialiserade för att uppnå en hög kvalitet på de trädgårdstjänster som vi erbjuder våra fasta och nya kunder på marknad.

Vår trädgårdsmiljö förändras hela tiden baserat på vårt klimat och i vilka växtzoner våra kunder återfinns. Idag klipps och beskärs häckar och träd på andra tider än för tjugo år sedan.

En viktig del i mitt företag är att löpande utveckla vårt samarbete med våra leverantörer av maskiner och tjänster. Vi har haft en lång och givande relation baserat på utvecklingsarbete av sågar och saxar tillsammans med Husqvarna AB som ligger i front avseende material. Ett resultat av det är att vi Idag kan använda miljöanpassade maskiner.

Våra kunder efterfrågar ibland råd om växter och plantering i sina trädgårdar. Vi samarbetar sedan många år med Blomstergården i Gnesta AB. Det är en kvalitativ handelsträdgård med ett komplett sortiment och en bred kompetens.

Resumé
Jag började klippa häckar och träd i slutet på 70-talet tillsammans med min Far som lärde mig hantverket parallellt som jag tog min examen i ekonomi.

Jag har utvecklat två företag under drygt 30-år. Det har både varit stimulerande att kunna arbeta med både mina professioner dels med konsultuppdrag inom ekonomi och försäljning av trädgårds tjänster där jag tidigt valde att nischa in oss för att bygga en långsiktig och trovärdig relation med våra kunder grundat på en målinriktad utveckling inom valda segment. Jag såg tidigt synergieffekter att kombinera dessa branscher för att bredda och fördjupa min kompetens inom två vitt skilda affärsområden.

Tack för er tid och på återhörande.

Lars Falk

Kontakta oss för offert!

Vi är aktiva i följande områden

 

Klassisk Gärdsgård

Häckar, Buskar och Fruktträd

Stockholms län/Mälardalen, Södermanlands-, Östergötlands-, Västmanlands-, Upplands-, och Jämtlands län

ett företag. två branscher. inga konstigheter.