MILJÖPOLICY

MILJÖPOLICY 2019

Vårt miljöarbete och vår policy är att värna om miljön för kommande generationer, att utveckla och säkerställa våra affärs- och produktionsenheter som bidrar till att förbättra vår miljö.

Vi har följande krav på vårt eget företag

  • Vi ska fortsätta att utveckla, säkerställa och miljöanpassa kedjan av de tjänster och produkter som vi köper från producent fram till vår konsument.
  • Vi ska hålla oss ajour med hur statliga verk och myndigheter handlägger miljöfrågor och då särskilt inom områden, teknik, material, natur och utsläpp.
  • Vi ska löpande inventera och utveckla vårt val av teknik, material och tjänster för att ytterligare bidra till att främja vår miljö
Vi har följande krav på våra leverantörer av material och teknik

  • De ska vara certifierade och i sin vardag respektera och efterleva sina uppsatta normer
  • Det ska utveckla och använda material , enheter och teknik som värnar om vår miljö.
  • De ska internt utbilda sin personal för att främja ett framåtskridande miljöarbete.

Vi är aktiva i följande områden

 

Klassisk Gärdsgård

Häckar, Buskar och Fruktträd

Stockholms län/Mälardalen, Södermanlands-, Östergötlands-, Västmanlands-, Upplands-, och Jämtlands län

ett företag. två branscher. inga konstigheter.